Oefenen "beyond the limits": sportkinesitherapeutische trainingsprincipes binnen de neuromotorische revalidatie.

VOLZET

Inhoud

Binnen deze sterk georiënteerde praktijkopleiding bekijken we enerzijds de wetenschappelijke motivering en draagkracht om fundamentele trainingsprincipes toe te passen binnen de neurologische revalidatie, voornamelijk dan als verlengstuk van de acute zorg. We gaan op zoek naar de meerwaarde en analyseren het trainingsproces binnen de diverse componenten als zijnde krachttraining, snelheid, uithoudingsvermogen, core stability,...

Het zwaartepunt van de cursus ligt bij het zelf ondervinden en aanvoelen tijdens de praktijksessies van de aangeboden oefentherapie. Inhoudelijk wordt hierbij ruimschoots aandacht besteed aan het  opbouwen van een oefenprogramma in termen van complexiteit en integratie van onderste- en bovenste ledematen. Remediëring van risicofactoren zoals posturale zwakte, cardiorespiratoire- en musculaire deconditionering komen hierbij ook aan bod. Vanuit persoonlijke expertise en klinische interesse zal dit concept ook ruimschoots (doch zeker niet exclusief) worden toegepast op de schoudergordel. Manuele therapie en klinisch onderzoek komen in deze cursus evenwel niet aan bod.

Getuigenis met betrekking tot het ontstaan van de cursus

De coronacrisis en inmiddels heersende pandemie verraste en verrast nog steeds vriend en vijand. De zorgsector plooide en plooit zich dubbel en ook de kinesitherapeutische zorg ten tijde van de eerste corona golf werd danig herschikt. Ambulante centra werden gesloten waarbij de werkzame therapeuten werden ingezet op hospitalisatiediensten om daar met de vaste collega’s de bestaande zorg te garanderen. Het is langs deze weg dat ik in contact kwam met NAH patiënten, zeg maar volledig uit de comfortzone van de sportkinesitherapie. Het hoeft geen betoog dat, na meer dan 20 jaar actief te zijn geweest binnen de locomotorische kliniek gelinkt aan de sportkinesitherapie, het gebrek aan inzichten binnen de neurologische revalidatie manifest aanwezig was.

Anderzijds was de opgebouwde expertise binnen het domein van de sportkinesitherapie, in termen van doorgedreven oefentherapie en het toepassen van algemene trainingsprincipes, net ook een voordeel om deze onbevangen te kunnen aftasten wat betreft toepassingsmogelijkheden binnen deze nieuwe populatie. In het bijzonder de jongere NAH patiënten pikten deze tendensen vlot op. Uiteraard wordt je door de diversiteit in klinische presentatie van het neurologisch beeld gedwongen creatief te zijn binnen deze sportkinesitherapeutische benadering, doch op dat vlak was de aanwezige expertise op de NAH dienst van onschatbare waarde.

De cursus ‘Oefenen “beyond the limts”: sportkinesitherapeutische trainingsprincipes binnen de neuromotorische revalidatie’ is ontstaan vanuit de ervaring en wederzijdse kruisbestuiving tussen en binnen de diensten NAH en sportkinesitherapie en focust inhoudelijk op die aspecten die elkaar versterken. Het is geenszins de bedoeling hierbij de neurologische revalidatie te hertekenen, doch het trainingsproces startende vanuit het gemeenschappelijk gegeven van neuromotorische oefentherapie te versterken en faciliteren.

We kijken er alvast naar uit deze expertise met jullie te delen en vanuit wederzijdse ervaringen verder uit te bouwen!

 

Dit is een door Pro-q-kine geaccrediteerde opleiding en geeft je 14 navormingseenheden.

 

 


Leerdoelen

meer inzicht verwerven in de fysiologie van het trainingsproces zonder echter de voeling met de praktijk te verliezen; dus we houden het graag concreet en tastbaar ter directe transfer en toepassing in de eigen praktijk
schetsen van de trainingswetmatigheden en individuele deelaspecten van training, waar begin ik en hoe bouw ik deze verder op?
starten met ‘oefenen’ en evolueren naar ‘training’ van de patiënt: aanvoelen en zelf uitvoeren in de praktijk
integratie van zogenaamde therapeutische elementen in dit oefen- en trainingsproces zoals open- en gesloten oefentherapie, combinatie van verschillende lichaamszones, aandacht voor houding en kwaliteit van beweging
specifiek de rol van core stability en core control ervaren als meerwaarde

Inbegrepen

Cursusmateriaal, seizoenslunch, dranken, fruit en koekjes

Locatie

Baarbeekstraat 24, 2812 Mechelen, België
19 maart 2021
09u00 - 17u00
Styn Vereecken

excl. BTW

Styn Vereecken

Styn studeerde af in 1997 als licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie aan de universiteit van Gent en specialiseerde zich daarna binnen het domein van de sportkinesitherapie aan de KU Leuven (master - 1998) en de VU Brussel (master of science - 2008).

Sedert 1997 is hij verbonden aan het Sportmedisch Adviescentrum (https://faber.kuleuven.be/nl/smac) van het UZ Leuven waar hij instaat voor de behandeling en preventie van sport specifieke pathologie, voornamelijk binnen de domeinen van zowel fysische geneeskunde, orthopedie en traumatologie.

Binnen deze setting besteedt hij veel aandacht aan de fysieke begeleiding van jonge topsporters binnen het volleybal. Daarnaast heeft hij een bijzondere interesse voor de preventie en behandeling van (complexe) schouderpathologie.

Naast zijn klinische bezigheden is hij mede bestuurslid en oprichter van ‘Schoudernetwerk Vlaanderen’ (www.schoudernetwerkvlaanderen.be) en de ‘Belgian Federation of Sports Physiotherapy’ (www.bfsp.be).

Verder is hij als gastdocent verbonden aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (Faber) van de KULeuven binnen de bachelor, master en postgraduaat opleiding en als kinesitherapeut binnen team Belgium van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (B.O.I.C.).

Inschrijven

Helaas. Helemaal volzet!

Misschien komt er nog een extra datum.
Schrijf je zeker in op onze nieuwsbrief, dan weet je het als eerste!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van nieuwe opleidingen!
facebook-squareinstagramusertagcalendar-fullclockchevron-rightarrow-down